سوالات شما درباره کلینیک بعثت

اگر سوالی درباره کلینیک بعثت دارید در زیر جستجو کنید:

برای بیمه شدگان بانک های صادرات ،سپه ،تجارت ،کشاورزی ،مرکزی و بیمه تکمیلی پاسارگاد و آسیا رایگان است.
تامین اجتماعی ،خدمات درمانی ،کارکنان دولت ،روستاییان 
اسکرول به بالا